Manja slova Veća slova RSSAdresa: Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
              81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet direktora:
kabinet@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-001

Sektor za katastar nepokretnosti:
katastar@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-005

Sektor za državni premjer i kartografiju:
drzavni.premjer@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-016

Sektor za informacioni sistem:
is@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-010
Telefon: +382 20 444-021
Telefon: +382 20 444-040

Sektor za kadrovske i pravne poslove, logističku i tehničku podršku:
pravni.poslovi@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-026
Telefon: +382 20 444-036

Služba za finansijske poslove:
finansije@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-014
Telefon: +382 20 444-012
Telefon: +382 20 444-008
Telefon: +382 20 444-547

Sektor za vođenje Registra nepokretnosti, evidenciju pokretnih stvari i poslove za pripremu podataka za uknjižbu državne imovine:
registar@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-027

Sektor za upravljanje i zaštitu državne imovine:
drzavna.imovina@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-013
              +382 20 444-507
              +382 20 444-534

Sektor za upravljanje oduzetom imovinom:
oduzeta.imovina@kdi.gov.me
Telefon: +382 20 444-043
              +382 20 444-539

Služba za javne nabavke:
javne.nabavke@kdi.gov.me
Telefon: +382 67 071 993
              +382 20 444-504
              +382 20 444-533
              +382 20 444-518
Telefon: +382 20 444-055
Telefon: +382 20 444-502

Arhiva Uprave:
Telefon: +382 20 444-025

Područne jedinice :

1. Andrijevica
Načelnik: Vešović Darka; Ul: Branka Deletića bb; Tel: 051/243-542
andrijevica@uzn.gov.me 


2. Bar
Načelnik: Kovačević Mrđan ; Ul: Bulevar revolucije br. 1; Tel: 030/312-447
bar@uzn.gov.me

3. Berane
Načelnik: Marijanović Velibor Ul: IV Crnogorske br. 2; Tel: 051/233-343
berane@uzn.gov.me      

4. Bijelo Polje
Načelnik: Kurćehajić Haris ; Ul: Slobode bb; Tel: 050/432-784
bijelopolje@uzn.gov.me

5. Budva
Načelnik: Tomašević Sonja ; Ul: Mediteranska bb, PC TQ Plaza, II sprat; Tel: 033/451-147
budva@uzn.gov.me

6. Cetinje
Načelnik: Borozan Marija ; Ul: Bajova br.2; Tel: 041/231-687
cetinje@uzn.gov.me     

7. Danilovgrad
Ovlašćeno lice: Novović Brano; Ul: Trg 9. decembar bb; Tel: 020/811-953
danilovgrad@uzn.gov.me 

8. Herceg Novi
Načelnik: Radusinović Mirjana ; Ul: Maršala Tita br. 2; Tel: 031/322-413
hercegnovi@uzn.gov.me 

9. Kolašin
Načelnik: Vukić Veselin; Ul: Buda Tomovića bb; Tel: 020/865-828
kolasin@uzn.gov.me     

10. Kotor
Načelnik: Miletić Veselin ; Ul: Stari grad - Kotor; Tel: 032/301-052 ; 032/301-053
kotor@uzn.gov.me       

11. Mojkovac
Načelnik: Filipović Stanka ; Ul: Mališe Damjanovića bb; Tel: 050/472-118
mojkovac@uzn.gov.me    

12. Nikšic
Načelnik: Nikolić Krsto; Ul: Bulevar 13. jula bb ; Tel: 040/201-125 ; 040/201-124
niksic@uzn.gov.me     

13. Plav
Načelnik: Šehović Resma; Ul: Čaršijska bb; Tel: 051/251-126
plav@uzn.gov.me        

14. Plužine
Načelnik: Tadić Ratko; Ul: Plužine; Tel: 040/271-106
pluzine@uzn.gov.me     

15. Pljevlja
Načelnik: Danilović Miloš; Ul: Kralja Petra (zgrada Opštine); Tel: 052/322-989
pljevlja@uzn.gov.me

16. Podgorica
Načelnik: Bulatović Marko ; Ul.: Bulevar vojvode Stanka Radonjića; Tel: 020/444-500;
podgorica@uzn.gov.me   

17. Rožaje
Načelnik: Honsić Edvin; Ul: Maršala Tita bb; Tel: 051/272-051
rozaje@uzn.gov.me

18. Šavnik
Načelnik: Stanjević Milojka; Ul: Šavnik (zgrada Opštine); Tel: 040/266-106
savnik@uzn.gov.me      

19. Tivat
Ovlašćeno lice: Đaković Đina ; Ul: Nikole Đurkovića bb; Tel: 032/671-980
tivat@uzn.gov.me       

20. Žabljak
Načelnik: Stevović Gordana ; Ul: Trg durmitorskih ratnika bb; Tel: 052/361-562
zabljak@uzn.gov.me

21. Ulcinj
Načelnik: Čaprić Dževdet; Ul: Bulevar Maršala Tita; Tel: 030/412-897
ulcinj@uzn.gov.me