Manja slova Veća slova RSSGeoportal Uprave za katastar i državnu imovinu omogućava pristup servisima pretraživanja i pregledanja za određeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa putem Interneta za profesionalne korisnike, kao i za široku javnost.

Uspostavljanjem Geoportala Uprave za katastar i državnu imovinu omogućena je svim zainteresovanim korisnicima razmjena prostornih podataka na nacionalnom nivou u cilju povećanja efikasnosti javnih servisa.

Uprava za katastar i državnu imovinu poziva državne organe, organe lokalnih zajednica, sve korisnike i stvaraoce podataka o prostoru, na zajedničke aktivnosti i saradnju u korišćenju i razmjeni geoprostornih podataka preko Geoportala Uprave za katastar i državnu imovinu.

Poštovani građani i korisnici naših usluga, pozivamo Vas da se sa svojim prijedlozima, sugestijama i uočenim nedostacima, uključite u zajedničke aktivnosti i date doprinos u cilju poboljšanja kvaliteta prostornih podataka.


Geoportalu možete pristupiti putem sledećeg linka