Manja slova Veća slova RSS

Privatne geodetske organizacije

Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ 29/07) članom 186 je propisano da počev od 02. juna 2008 godine, geodetske radove koji se odnose na izradu i održavanje premjera, osnovne geodetske radove, izradu katastra vodova obavljaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za izvođenje ovih radova i koji imaju licencu za rad (geodetske organizacije) na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (član 6 stav 4).

Član 159 Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list ,CG, br. 029/07, Sl.list CG, br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17) geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za izvođenje geodetskih radova dužna je da vrši geodetske radove na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore.

Spisak geodetskih organizacija registrovanih u Crnoj Gori:

Spisak geodetskih organizacija