Manja slova Veća slova RSSPostupak registracije Montepos - GPS/Glonass mreža Uprave za nekretnine

Mreža GPS/GLONASS Stanica – MontePos je infrastruktura koja realizuje nacionalni koordinatni sistem u Crnoj Gori. MontePos obezbjeđuje DGNSS (pozicioniranje primjenom diferencijalne metode) korekcione podatke za pozicioniranje u realnom vremenu i navigaciju kao i GNSS opažanja za pozicioniranje u naknadnoj obradi. MontePos je u mogućnosti da podrži precizno pozicioniranje i navigaciju sa visokom tačnošću (metar, manje od metra, centimetar u realnom vremenu i manje od centimetra u naknadnoj obradi) kao i sa garantovanom raspoloživošću i kvalitetom.

Prva faza projekta, je trajala od njegove same realizacije, 2005.god. do juna 2008. god. i obuhvatala je uvodno testiranje i kasnije besplatno korišćenje svih servisa zainteresovanim korisnicima. Druga faza počinje 02.06.2008.god. i predstavlja komercijalnu fazu tj. korišćenje uz odgovarajuću naknadu.

Da bi koristili ovaj naš sistem neophodno je da se registrujete i otvorite nalog za korišćenje kod Uprave za katastar i državnu imovinu. Zahtjev za otvaranje naloga, sa cjenovnikom usluga, možete preuzeti ovdje.

CJENOVNIK - cijene važe za jedan GPS prijemnik

Paket (vrste servisa)
Jedinica
Cijena u eurima
   
RTK
DGPS
MONTEPOS – VPPS
24 časova
100 €
50 €
MONTEPOS – VPPS
48 časova
150 €
75 €
MONTEPOS – VPPS
1 mjesec
250 €
125 €
MONTEPOS – VPPS
3 mjeseca
400 €
200 €
MONTEPOS – VPPS
6 mjeseci
700 €
350 €
MONTEPOS – VPPS
1 godina
1000 €
500 €
MONTEPOS – VPPS
2 godine
1500 €
750 €

Paket (vrste servisa)
Jedinica
Cijena u eurima

MONTEPOS – VPPS
Generisanje RINEX fajlova po satu

1 h/po permanentnoj stanici
30 €

Za sve dalje informacije možete nas kontaktirati putem telefona ili E-maila.

Kontakt osobe:

Tel: +382 20 444 510
E-mail: uznmontepos@gmail.com

Goran Popović,  dipl. inž. geod.
Mob.tel.    +382 67 641 119

Milos Đurović,  dipl. inž. geod.
Mob.tel.    +382 67 631 744

Miodrag Todorović,  dipl. inž. geod.
Mob.tel.    +382 67 603 747