Мања слова Већа слова РСС1.     Водич за приступ информацијама  хттп://www.узи.гов.ме/водици/водици

2.     Јавни регистри и јавне евиденције

3.     Програм и план рада  хттп://www.узи.гов.ме/библиотека/извјестаји

4.     Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима управљања Управе хттп://www.узи.гов.ме/библиотека/извјестаји

5.     Списак државних службеника и намјештеника

6.     Списак јавних функционера и листа обрачуна њихових зарада

7.     Појединачна акта и уговори о располагању финасијским средствима из јавних прихода и државном имовином хттп://www.узи.гов.ме/библиотека/тендери

8.     Информације одобрене по захтјеву за слободан приступ информацијама  хттп://www.узи.гов.ме/библиотека/ријесења