Manja slova Veća slova RSSVijesti

10.06.2021.

Uputstvo građanima: Kako izvaditi List nepokretnosti i Uvjerenje o (ne)posjedovanju imovine

Građani Crne Gore na sajtu Uprave za katastar i državnu imovinu (www.kdi.gov.me) mogu pronaći svu dokumentaciju koja je potrebna za izdavanje Lista nepokretnosti kao i Uvjerenja o (ne)posjedovanju nepokretnosti.

20.05.2021.

Imenovanje direktora Uprave za katastar i državnu imovinu

Na sjednici održanoj 18. marta 2021. godine, usvojen je zapisnik o odlukama donijetim na osnvu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanje sjednice 11. i 12. marta 2021. godine. Između ostalog, Vlada je donijela više riješenja o kadrovskim pitanjima iz svoje nadležnosti.

20.05.2021.

Formiranje Uprave za katastar i državnu imovinu

Na sjednici Vlade održanoj 05. januara 2021. godine donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

02.07.2018.

Odrzana regionalna radionica u Skoplju na temu "Najbolja praksa za povraćaj i upravljanje imovinom"

Odrzana regionalna radionica u Skoplju na temu "Najbolja praksa za povraćaj i upravljanje imovinom"

TAIEX - regionalna radionica o najboljim praksama za povraćaj i upravljanje imovinom ove godine održana je 26-27 juna 2018 godine u hotelu Holiday Inn-Skoplje.

02.03.2018.

Održan seminar ,,Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom"

Održan seminar ,,Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom"

Na poziv programskog osoblja Savjeta Evrope u Podgorici, predstavnici Uprave za imovinu Milićević Jelena i Vučeković Anica prisustvovale su seminaru "Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću", 15 i 16 februara u Tivtu.

19.12.2017.

RAZMJENA ISKUSTAVA SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM NA TEMU UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

RAZMJENA ISKUSTAVA SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM NA TEMU UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Na poziv Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Maakedonije , predstavnici Uprave za imovinu Emir Dacić, pomoćnik direktora i Marija Ivanović su 5. i 6. decembra 2017 godine bili u radnoj posjeti kolegama iz Makedonije.

23.11.2017.

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU CENTRALIZACIJE JAVNIH NABAVKI

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU CENTRALIZACIJE JAVNIH NABAVKI

Uprava za imovinu u saradnji sa Daniel Ivarsson-om, predstavnikom OECD/ SIGMA, Ivančicom Franjković, načelnicom sektora za javne nabavke Ministarstva rada Hrvatske, i Dijanom Vukčević, predstavnicom Uprave za javne nabavke, održala radionicu na temu objedinjavanja javnih nabavki.

07.11.2017.

RAZMJENA ISKUSTAVA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

RAZMJENA ISKUSTAVA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

Predstavnici Uprave za imovinu, pomoćnik direktora E.Dacić, Marija Ivanović i Jelena Milićević, bili su 25. i 26. oktobra u posjeti Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, u organizaciji Misije OEBS.

22.09.2017.

Predstavnici Uprave za imovinu učestvovali na konferenciji mreže BARIN

Predstavnici Uprave za imovinu učestvovali  na konferenciji mreže BARIN

TAIEX Radionica o Upravljanju Zaplijenjenom i Konfiskovanom Imovinom organizovana u saradnji sa Kosovskom Agancijom za Upravljanje Zaplijenjenom i Konfiskovanom Imovinom (AMSCA) održana je u Prištini u hotelu Afa 18. i 19. septembra 2017.godine.