Manja slova Veća slova RSS
>

Uprava za imovinu prezentirala program jedinstvenog registra državne imovine

Uprava za imovinu prezentirala program jedinstvenog registra državne imovine
Datum objave: 23.07.2015 17:47 | Autor: Uprava za imovinu / Biro za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu


BiroUprava za imovinu prezentirala je danas državnim organima i lokalnoj samoupravi program jedinstvenog registra državne imovine koji će biti operativan nakon sprovedenih obuka a iste će se realizovati do kraja decembra 2015.godine.

Direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović rekao je u uvodnom izlaganju da jedinstvena evidencija državne imovine predstavlja ne samo zakonsku obavezu već obavezu prema javnosti, kao i da je to izazov koji je sada uspješno savladan.

„Uspostavljanje jedinstvenog registra državne imovine, a naročito popis nefinansijske imovine olakšava uvid u raspolaganje imovinom. Uprava za imovinu će u svakom trenutku imati tačan pregled u broj i vrijednost državne imovine, što omogućava realnu sliku vrijednosti nepokretne imovine. Takođe će se na efikasniji način preduzeti mjere za naplatu potraživanja po osnovu izdavanja u zakup jer će Uprava za imovinu imati uvid u slobodne prostore“ – rekao je direktor Šaranović.

Prema projektu koji je danas prezentiran jedinstvena evidencija o pokretnim i nepokretnim stvarima vodi se na osnovu popisa, odnosno identifikacije tih stvari, procjene njihove vrijednosti, podataka iz katastra nepokretnosti i drugih podataka i prateće dokumentacije, koju su obezbjeđuju i dostavljaju organi u čijoj su nadležnosti te stvari, u rokovima propisanim Zakonom o državnoj imovini.

Softversko rješenje je na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke realizovala kompanija Atos d.o.o. iz Beograda.

Kao glavne ciljeve koji će biti postugnuti naveo je

1. uvid u opseg i strukturu imovine koja je u vlasništvu države;
2. nadzor nad stanjem imovine;
3. uspostavljanje mehanizama kvalitetnog i bržeg donošenja odluka o upravljanju imovinom kao i
4. praćenje učinaka upravljanja imovinom.

Uprava za imovinu je najavila je da će projekat predstaviti javnosti na posebnoj konferenciji za medije.

UPRAVA ZA IMOVINU / BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU