Manja slova Veća slova RSSVodici

25.03.2016.

Vodič za slobodan pristup informacija u posjedu Uprave za imovinu

Na osnovu čana 11. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“SL.list CG”, br. 44/12) direktor Uprave za imovinu donosi: V O D I Č za pristup informacijama u posjedu Uprave za imovinu za 2016 godinu

11.10.2012.

V O D I Č za pristup informacijama u posjedu Uprave za imovinu

Na osnovu čana 11. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“SL.list CG”, br. 44/12) direktor Uprave za imovinu donosi: V O D I Č za pristup informacijama u posjedu Uprave za imovinu....